Úkryt CO – Slobodáreň OZKN, Prešov (SVK)

V suteréne býv. slobodárne OZKN sa nachádza vstavaný stále tlakovo odolný úkryt 4. tr. odolnosti s kapacitou 250 ukrývaných. Úkryt sa realizoval od r. 1986 do r. 1987 a celkové náklady činili 1.750.000 Kčs. 

Základné údaje:

  • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200.
  • Doba zpohotovenia: do 2 hod. 
  • Doba prevádzky: min. 72 hod. 
  • Doba izolácie úkrytu: 1 hod. 

Priestorové údaje:

  • Zastavaná plocha: 240,2 m²
  • Plocha pre ukrývaných: 142,7 m²
  • Plocha technicko-prevádzkového bloku FVZ: 41,17 m²
  • Objem čistého priestoru: 648,5 m³

V mierovej dobe slúžil dvojúčelovo ako sklad. 

Úkryt je vybudovaný ako železobetónový vstavaný monolit, úplne zapustený pod terén. Má jeden vstup, mierový – prístupný zo suterénu budovy schodiskom a núdzový východ ústiaci do nezavaliteľného priestoru mimo budovu.

Mierový vstup je osadený TP dverami D-7,5. Núdzový východ mal zo strany úkrytu osadené TP dvere D-7,5.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedná typová stanica FVZ-STOÚ-ER 600/3000 v samostatnej FVK a oddelenej PK. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzový zdroj nebol k dispozícii.

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť  a ako núdzovú zálohu bol vybavený štyrmi tlakovými nádržami s ručným alebo elektrickým prečerpávaním. 

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť prečerpávaním z kanalizačnej jímky. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s troma oddelenými suchými toaletami a spoločnou umyvárkou. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.