Úkryt CO – SOU Hutných stavieb, Košice (SVK)

Ide STOÚ vstavaného typu so 5. atomickou triedou odolnosti a železobetónovou monolitickou konštrukciou a kapacitou 150 ukrývaných (ukrytie žiactva a osadenstva školy). Doba zpohotovenia tohto úkrytu je 6-12 hodín. Úkryt bol realizovaný v 60. rokoch.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra školskej budovy, na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D-2 (bez odmorovacej priepuste) a jeden núdzový štolový výlez (s vnútorným poklopom P-2) ústiaci v nezavaliteľnom priestore. Výlez nad terén je vertikálnou priechodovou šachtou s profilom rebríkom cez oceľový poklop 60/60.

Filtroventilácia

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečuje jedná typová stanica FVZ 300c/60.

Vodné hospodárstvo

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. Núdzová zásoba vody nie je riešená.

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC a umývadla).  Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Sociálne zariadenie tvorí dvojica oddelených splachovacích záchodov so spoločnou umývarkou s jedným umývadlom.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *