Úkryt CO – SOU obchodné, Košice (SVK)

Hoci sa sídlisko KVP v Košiciach budovalo v rokoch 1980 – 1988, teda v čase, kedy postupne dochádzalo k útlmu výstavby ochranných stavieb, predsa tu boli vyprojektované 2 dvojúčelové úkryty pre školy. Kým ZŠ Janigova sa vybudovala aj s úkrytom (pre 900 ukrývaných), plánovaná výstavba SOU obchodného sa nakoniec nerealizovala, no stihla sa vybudovať aspoň hrubá stavba úkrytu CO. Ide o pomerne rozsiahly zapustený stále tlakovo odolný úkryt s rozmermi 73 x 17 m, teda s predpokladanou kapacitou 900 ukrývaných. Mierové využitie úkrytu malo slúžiť vrámci školy napr. ako telocvičňa, ako je to v prípade spomínanej ZŠ. 

Obvodové murivá sú z prostého betónu s ochranným tehelným murivom. Stropná konštrukcia a konštrukcia dna sú zo železobetónu. Vnútorné priečky sú z prostého betónu. 

Na dvoch mierových vchodoch, ktoré mali byť prístupné zvnútra budovy boli osadené silnostenné TP uzávery UM-8. Bojový vchod mal ústiť do voľného nezavaliteľného terénu, no okrem osadenej zárubne v skelete úkrytu pre TP dvere D8-1 sa už nedokončil v rámci hrubej stavby. 

Z dispozičného rozloženia úkrytu je evidentné, že tu mala byť umiestnená mierová filtroventilácia pre bežné vetranie a bojová filtroventilácia v min. počte 2x FVZ 1000.  Ďalej tu mali byť dve nádrže na úžitkovú vodu a niekoľko tlakových nádrží na núdzovú zásobu pitnej vody. 

Dnes toto miesto zarastá a skelet sa rozpadáva a je zaplavený. Čo s týmto skeletom bude ďalej je otázne, zatiaľ je to však vynikajúce miesto pre narkomanov, asociálov a pod. 

Poznámka:

Sídlisko Ťahanovce, ktoré sa budovalo ako posledné (1984 – 1993), ale tiež aj sídlisko Dargovských hrdinov, ktoré sa budovalo pred KVP (1976 – 1982) nedisponuje žiadnym úkrytom. Taktiež na najväčšom sídlisku Nové Mesto (Terasa) vybudovaného v  60. rokoch, bol vybudovaný iba jediný úkryt pre DPMK.  Dominanty sídliska ako FNsP alebo budova bývalých straníckych orgánov (dnes sídlo Magistrátu mesta Košice) nemajú žiaden úkryt. Úkryty na KVP sú tak posledné, ktoré sa v Košiciach vybudovali.

Z celkového počtu 180 úkrytov v intraviláne mesta Košice sa najviac z nich nachádza v časti Sever, Staré mesto a Juh (úkryty vybudované prevažne v rokoch 50-60) a v priemyselnej časti sídliska Nad jazerom  (úkryty vybudované v 70. rokoch).

Najväčší závod v býv. ČSSR- Východoslovenské železiarne (dnes US Steel) disponuje 30 úkrytami. 

 

 

3 Komentáre

 1. Kamil

  Už je odstránený a sú tam nové bytovky.

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Áno vieme, mám ho za rohom 🙂

   1. Michal

    ktoré miesta blízko košíc sú voľne prístupné? Začalo ma baviť preskumávať takéto miesta s kamarátom, no chcem iba voľné miesta.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *