Úkryt CO – SOU poľnohospodárske a potravinárske, Banská Bystrica (SVK)

Stredné odborné učilište poľnohospodárske a potravinárske vzniklo v Banskej Bystrici v časti Sásová medzi rokmi 1980 až 1990. V minulosti bolo vzdelávanie zamerané výlučne na poľnohospodárskych odborníkov pre prax. Neskôr pribudli nové odbory s potravinárskym zameraním. Po „nežnej revolúcii“ v roku 1989 poľnohospodárstvo na Slovensku upadalo. Znižoval sa počet stád oviec a hovädzieho dobytka, nebolo potrebné intenzívne obrábať pôdu. Pre rodičov a žiakov sa poľnohospodárske a potravinárske odbory stali neatraktívne. [1]

Úkryt CO

Škola disponovala vlastným úkrytom CO, ktorý sa nachádza v suterénnych priestoroch školy. Úkryt však nikdy nebol dobudovaný a skolaudovaný (nebol a ani nie je vedený ako ochranná stavba), preto nie je možné podať podrobné stavebné a technické špecifikácie objektu. Odhadovaná kapacita úkrytu je 300 až 600 osôb. V súčasnosti sa úkryt využíva ako strelnica.

Úkryt má dva vstupy a to mierový zo suterénu budovy, na ktorom sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-8-2 a bojový, na ktorom sú osadené tlakovo plynotesné dvere D-8-1. Bojový vstup obsahuje protitlakovú komoru, protiplynovú predsieň a bol vybavený odmorovacou slučkou. Na vstupe do úkrytu z bojového vstupu do časti pre ukrývaných sú osadené TP dvere D-4-1. Úkryt pozostáva z jednej veľkej miestnosti, ktorá slúžila pre ukrývaných. V súčasnosti je už táto miestnosť oddelená (rekonštrukcia v minulosti) a základ miestnosti tvorí strelecké dráhy. V tomto priestore sa nachádza miestnosť sociálneho zariadenia (WC + umyváreň). Ďalej úkryt disponuje miestnosťou elektrického rozvádzača (elektrická energia je napojená z verejnej siete – núdzový zdroj nebol k dispozícii), služobnou miestnosťou pre veliteľa úkrytu a ďalšími miestnosťami, ktoré mali slúžiť pre technické vybavenie úkrytu (prachová komora – oddelená TP dverami D-8-1, filtroventilačná komora, vodné hospodárstvo, atď.).

Zariadenie na filtráciu vzduchu (FVZ) nebolo dobudované a v súčasnosti úkryt (okrem oceľových nasávacích hlavíc vo voľnom priestranstve) nedisponuje žiadnym vybavením pre FVZ.

Súčasné využitie

Úkryt sa v súčasnosti využíva ako krytá strelnica. Od roku 2015 je k dispozícii pre všetkých záujemcov o športovú streľbu. K dispozícii sú nasledujúce služby:

  • príprava žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu,
  • streľby za prítomnosti inštruktora pre nedržiteľov zbrojného preukazu,
  • úschova zbraní a streliva,
  • firemné akcie, teambuildingy,
  • parkúrové streľby.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *