Úkryt CO – Ubytovňa, Lučenec (SVK)

V suteréne pod jedným z ubytovacích zariadení v Lučenci sa nachádza vstavaný stále tlakovo odolný úkryt 4. tr. odolnosti. Úkryt bol vybudovaný začiatkom 80. rokov. Dnes je úkryt vyradený z úkrytového fondu.

Úkryt je vybudovaný ako železobetónový vstavaný monolit, úplne zapustený pod terén. Má jeden vstup, mierový – prístupný zo suterénu budovy schodiskom a núdzový výlez.

Mierový vstup je osadený TP dverami D4-1. Núdzový výlez  mal zo strany úkrytu osadené plynotesný poklop P-1,5 a ústil v nezavaliteľnom priestore zakončený ŽB hlavicou. 

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedná typová stanica neznámeho typu, nakoľko sa v čase návštevy stanica už v úkryte nenachádzala. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzový zdroj nebol k dispozícii.

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť  a ako núdzovú zálohu bol vybavený štyrmi tlakovými nádržami s ručným alebo elektrickým prečerpávaním vo vlastnej miestnosti VH. 

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť prečerpávaním z kanalizačnej jímky. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s troma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnou umyvárkou. 

Stav k 2018

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *