Úkryt CO – VE, Nosice (SVK)

Keďže vodná elektráreň Nosice, uvedená do prevádzky v roku 1957 je súčasťou Vážskej kaskády, ktorá mala strategický charakter primárne pre výrobu el. energie, bola by jedným z primárnych terčov nepriateľského útoku a tak bolo rozhodnuté o vybudovaní úkrytu pre obsluhu elektrárne. Keďže však ide o elektráreň priehradovú, bolo potrebné pre prípad jej rozrušenia vybudovať tiež pozorovateľňu CO.

 

Úkryt CO

Ide o malý štolový zamestnanecký stále tlakovo odolný úkryt III. triedy odolnosti s kapacitou 35 ukrývaných. Úkryt bol budovaný v rokoch 1957-58. Má jeden vchod a jeden núdzový výlez, ktorý ústi v integrovanej úkryovej pozorovateľni CO. Na vstupe do úkrytu sú osadené TP dvere D-2, a na núdzovom výleze (bočnej stene POZ) plynotesný poklop P-3. Vstup do pozorovateľne je však z vnútra úkrytu cez vertikálnu šachtu s kovovým rebríkom, pričom tento vchod sa nachádza v samostatnej miestnosti oddelenej plynotesnými dverami D-4. Táto miestnosť sa nachádza až za protitlakovou predsieňou, na vstupe ktorej sú osadené plynotesné dvere D-4. Odmorovacou priepusťou tento úkryt nedisponuje. Z PTP je po ľavej strane ešte miestnosť s rozvádzačom, oddelená plynotesnými dverami D-4.

Za PTP sa nachádzajú 2 oddelené miestnosti pre ukrývaných, oddelené medzi sebou plechovými dvermi. V prvej je vyvedený telefón pre spojenie na ŠTOK považská Bystrica. V druhej sa nachádza filtroventilačné zariadenie FVZ-50 – typ 60. Za touto miestnosťou sa za plynotesnými dverami D-4 ešte nachádza vyrazená ale nespevnená štola v dĺžke približne 20 metrov. Pôvodný projekt zrejme počítal s dlhším úkrytom, nakoniec sa ale zvolil kratší variant a vyrazená časť ostala nevyužitá.

Pôdorys objektu (bez mierky)

Voda ani kanalizácia sem zavedená nebola. Sociálne zariadenie tvorilo iba suché WC – teda debna s pieskom. Elektrická energia bola privádzaná z verejnej siete. Záložný zdroj nebol k dispozícii.

Pozorovateľňa CO

Ide o úkrytovú (integrovanú) pozorovateľňu CO, ktorej úlohou bolo sledovať korunu priehrady a v prípade jej rozrušenia a vytvorenia prielomovej vlny hlásiť stav na ŠTOK. Taktiež slúžila ako núdzový výlez z úkrytu.

POZ má 3 zazubené priezory bez ďalšej dodatočnej ochrany. Konštrukcia POZ je železobetónová so zosílenou stropnicou a v pravej bočnej stene sa nachádza plynotesný poklop P-3 pre prípad, kedy by sa POZ využila ako núdzový výlez. Vo vnútri sa nachádza el. svietidlo, vypínač a železný rebrík, ktorý vedie do úkrytu. POZ má len jednu – pozorovaciu miestnosť.

Zaujímavosťou je, že na opačnej strane pri admin. budove sa nachádza adaptovaný L-S (einmannbunker), ktorý slúžil ako pozorovateľňa až do vybudovania novej – úkrytovej pozorovateľne. Einmann sa dochoval do dnešných dni. Viac o nej sa dočítate tu.  

____________

Stav úkrytu k 2015. Navštívené so správcom. Dnešný stav je katastrofálny. Elektroinštalácia, rozvodná skriňa a ovládací panel sú zničené a FVZ chýba úplne. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *