Úkryt CO – Vsl. pekárne a cukrárne, Prešov (SVK)

Tento podivuhodný úkryt sa nachádza pod jednou z výrobných hál v pekárňach. Konštrukčne ide o vstavaný železobetónový monolit typu SPRÚ-Z (bez odolnosti) s kapacitou 50 ukrývaných. Doba prevádzky je min. 72 hodín. Úkryt sa realizoval v rokoch 1956 – 1961 s rozpočtovými nákladmi 59.950 Kčs.

Priestorové údaje:

  • Zastavaná plocha: 32 m2
  • Plocha pre ukrývaných: 29 m2
  • Plocha technicko-prevádzkového bloku: 3 m2
  • Objem čistého priestoru: 68 m3

Úkryt má jeden vstup (mierový) a je prístupný zo suterénu haly.  Na vstupe sú osadené plynotesné dvere D-4. Úkryt nedisponoval núdzovým výlezom.

Pôdorys objektu

Filtroventiláciu zabezpečovala jedna typová stanica FVZ 300c/55. Doba izolácie úkrytu bola vypočítaná na 2,2 hodín.

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Núdzovým zdrojom úkryt nedisponoval.

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Núdzová zásoba vody nebola riešená. 

V úkryte sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC a umývadlo).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie samospádom. Sociálne zariadenie tvorí WC s jedným splachovacím záchodom a umývadlom.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *