Úkryt CO – Západoslovenské tlačiarne, Trenčín (SVK)

V rokoch 1900 – 1935 fungovala v Trenčíne Kníhtlačiareň okružných notárov, zameraná najmä na právnickú odbornú literatúru, príručky a tlačivá. V rokoch 1904 – 1918 pôsobila v meste Tlačiareň Františka Šándora, ktorá zanikla splynutím s Ganselovou tlačiarňou. Malými tlačiarňami boli dielňa Zoltána Mihálfiho a tiež Tlačiareň Ignáca Landsteina. V rokoch 1918 – 1919tu bola Tlačiareň Trenčianskych novín a po nej Kníhtlačiareň Myjavskej banky (1919 – 1922). Dlhšiu životnosť mal kníhtlačiarsky podnik Grafia (1922 – 1944), ktorý existoval do Slovenskej republiky, potom patril Františkovi Pinčákovi a neskôr Františkovi Švehlovi.


Známou firmou bola Kníhtlačiareň Dr. Vojtech Čelko a spol., ktorá okrem iného vytlačila 274 čísiel ľudového týždenníka Trenčan, tiež tlač duchovného mesačníka Smer (1941 – 1945), odborársky časopis Sklárska pracovná pospolitosť, tlačivá, správy a iné. V roku 1949 sa Čelkova tlačiareň a Grafia zlúčili do subjektu Západoslovenské tlačiarne, n. p., prevádzka Trenčín. [1]

Úkryt CO

V suteréne budovy tlačiarní sa nachádza jeden stále tlakovo odolný úkryt CO. Jedná sa o vstavaný železobetónový monolit, vybudovaný v 4. triede odolnosti, s kapacitou 100 zamestnancov podniku. Realizácia úkrytu bola v roku 1960. Zastavaná plocha predstavuje 156,8 m2.
Úkryt má jeden vchod, prístupný zo suterénu budovy, a jeden núdzový výlez. Jedná sa o vchod mierový, nakoľko nedisponuje odmorovacou priepusťou. Sú na ňom osadené tlakovo plynotesné dvere typu D-1,5 (vonkajšie) a plynotesné typu D-0 (vnútorné). Šachta núdzového výlezu má dĺžku 8 metrov a ústi do nezavaliteľného priestoru mimo úkryt. Na NV je osadený tlakovo plynotesný poklop typu P-1,5.

Úkryt je už vyradený z evidencie.

Filtroventilácia

Výmenu vzduchu v úkryte zabezpečovala jedna stanica FVZ 100c/60. Môže fungovať v režime ventilácia, filtrácia a ventilácia, a izolácia. Doba izolácie je 1,5 hodiny. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TPÚ do vonkajšej atmosféry.

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

Vodné hospodárstvo

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. Núdzová zásoba vody nebola k dispozícii.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia. Odpadová voda končí v akumulačnej jímke, ktorá má obsah 8 m 3 . Následne je kalovým čerpadlom prečerpávaná do verejnej kanalizačnej siete.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *