Úkryty CO – Bytové domy, Banská Bystrica (SVK)

V Banskej Bystrici je evidovaných 20 plynotesných alebo odolných úkrytov vo vlastníctve mesta s celkovou kapacitou 4400 ukrývaných. Úkryty sú umiestnené najmä v starších bytových domoch v ich suterénoch. Najväčší odolný úkryt s kapacitou 1200 ukrývaných sa nachádza na Rudohorskej ulici v sídlisku Sásová. Predmetom tohto článku sú úkryty nachádzajúce sa pod bytovými domami.

Nazreli sme do úkrytov, ktoré sa nachádzajú pod bytovými domami. Až na jednu výnimku sa jedná o plynotesné úkryty s kapacitou 150 ukrývaných. Všetky úkryty sú spôsobilé na prevádzku.

Bakossova 52, ev. č. 0601001

Plynotesný úkryt s kapacitou 50 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Úkryt bol vybudovaný v rokoch 1956 – 1959. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Zastavaná plocha úkrytu je 74 m2 a plocha pre ukrývaných je na úrovni 37 m2. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-1,5, za nimi sa nachádza PPP (protiplynová predsieň) a priestor pre ukrývaných oddelený od PPP plynotesnými dverami D-4. Priestor pre ukrývaných pozostáva z jedenej dvakrát zalomenej chodby, z ktorej sa vstupuje do jednotlivých pivníc vlastníkov. Úkryt disponuje dvomi NV (núdzový výlez) s osadenými plynotesnými poklopmi P-3 a tieto výlezy ústia v nezavaliteľnom priestore.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ (filtroventilačné zariadenie) pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu, tlakové nádrže na vodu k dispozícii nie sú. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a v prípade potreby by v úkryte boli inštalované suché WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

29. augusta 9, ev. č. 0601002

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2, za nimi sa nachádza PPP a PK (prachová komora), ktorá je oddelená plynotesnými dverami D-4. PPP je oddelená od priestoru pre ukrývaných plynotesnými dverami D-4. Priestor pre ukrývaných pozostáva z väčšej miestnosti, z ktorej sa vchádza do dvoch menších miestností pre ukrývaných. Z väčšej miestnosti pre ukrývaných sa vchádza do miestnosti WC a miestnosti FVZ. Úkryt disponuje jedným NV, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-3. Núdzový výlez ústi v nezavaliteľnom priestore a je ukončený kanálovým poklopom.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55 s oddelenou PK. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 48 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu, k dispozícii sú dve tlakové nádrže s vodou s celkovým objemom 1000 litrov. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a v prípade potreby by v úkryte boli inštalované suché WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

29. augusta 17, ev. č. 0601003

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Úkryt bol vybudovaný v rokoch 1956 – 1958. Zastavaná plocha úkrytu je 130 m2, z ktorej je 83 m2 určených pre ukrývaných. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2, za nimi sa nachádza PPP a PK, ktorá je oddelená plynotesnými dverami D-4. PPP je oddelená od priestoru pre ukrývaných plynotesnými dverami D-4. Priestor pre ukrývaných pozostáva z väčšej miestnosti, z ktorej sa vchádza do dvoch menších miestností pre ukrývaných. Z väčšej miestnosti pre ukrývaných sa vchádza do miestnosti WC a miestnosti FVZ. Úkryt disponuje jedným NV, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-3. Núdzový výlez ústi v nezavaliteľnom priestore a je ukončený kanálovým poklopom.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55 s oddelenou PK. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 48 h, pri izolácii 1,1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu, k dispozícii sú dve tlakové nádrže s vodou s celkovým objemom 1000 litrov. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

29. augusta 5, ev. č. 0601004

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2, za nimi sa nachádza miestnosť uloženia zamorených odevov, ktorá je oddelená od PPP plynotesnými dverami D-4. PPP je oddelená od priestoru pre ukrývaných plynotesnými dverami D-4. Priestor pre ukrývaných pozostáva z miestností v priamom smere, ktoré sú oddelené medzi sebou priečkou o hrúbke 30 cm. Prvá miestnosť pre ukrývaných v smere od vstupu do úkrytu poskytuje vstup do miestnosti FVK (filtroventilačná komora) a takisto sa tu nachádza jeden z dvoch núdzových výlezov. Obidva NV majú osadený plynotesný poklop P-2. Priestor pre ukrývaných je rozdelený do dvoch miestností, medzi ktorými sa nachádza miestnosť pre WC.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy suchých WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

29. augusta 23, ev. č. 0601006

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2, za nimi sa nachádza PPP, ktorá je oddelená od úkrytového priestoru plynotesnými dverami D-4. Oproti vstupu do úkrytu z PPP sa nachádzajú dve menšie miestnosti bez určenia účelu. Úkryt obsahuje štyri miestnosti pre ukrývaných, z ktorých z jednej je umožnený vstup do strojovne FVZ. Tá je oddelená o priestoru pre ukrývaných plynotesnými dverami D-4. V úkryte sa nachádza jeden NV s osadeným plynotesným poklopom
P-2. Úkryt bol v minulosti oddelený od pivničnej chodby ešte jedným vstupom, avšak bez osadenia ochranných prvkov. Tento vstup je v súčasnosti plynotesne uzatvorený.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1,1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy suchých WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

29. augusta 28, ev. č. 0601007

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2 a za nimi sa nachádza PPP a PK. PK je oddelená od PPP plynotesnými dverami D-4. Priestor pre ukrývaných je oddelený od PPP plynotesnými dverami D-4. Za PPP sa nachádza malá miestnosť, z ktorej sa vstupuje do strojovne FVZ. V tejto miestnosti sa nachádza tiež NV s osadeným plynotesným poklopom P-2. Z tejto menšej miestnosti sa takisto vstupuje aj do miestnosti WC. Ďalej sa v úkryte nachádzajú tri miestnosti pre ukrývaných, z toho v poslednej sa nachádza NV s osadeným plynotesným poklopom P-2. Celkovo úkryt disponuje dvomi NV.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy suchých WC a jedno splachovacie WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

29. augusta 33, ev. č. 0601008

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2 a za nimi sa nachádza 2x PPP a PK. PK je oddelená od PPP plynotesnými dverami D-4. Priestor pre ukrývaných je oddelený od PPP plynotesnými dverami D-4. Úkryt pozostáva z jednej väčšej a troch menších miestností pre ukrývaných. V jednej z menších miestností sa nachádza NV, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-2. Z väčšej miestnosti sa vchádza do miestnosti WC a zároveň do strojovne FVZ.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1,1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Partizánska cesta 4, ev. č. 0601009

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm. Úkryt slúži zároveň ako sklad materiálu CO.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-1,5 a za nimi sa nachádza PPP. V PPP sa nachádza jedna miestnosť nešpecifikovaného určenia s osadenými plynotesnými dverami D-0. Priestor pre ukrývaných je od PPP oddelený plynotesnými dverami D-0. Úkryt pozostáva z miestností pre ukrývaných, WC a strojovne FVZ. V jednej miestnosti pre ukrývaných sa nachádza NV s dvomi osadenými tlakovo-plynotesnými poklopmi P-7,5. Jeden poklop je vnútorný a jeden vonkajší.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 48 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Partizánska cesta 10, ev. č. 0601010

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Úkryt bol vybudovaný v rokoch 1958 – 1959 spolu so samotným bytovým domom. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm. Zastavaná plocha úkrytu je 160 m2, z ktorej je 90 m2 plocha pre ukrývaných.

Úkryt má dva vstupy z pivničných priestorov, na ktorých sú osadené tlakovo plynotesné dvere D-1,5. Prvý vstup obsahuje 2x PPP, ktorá je od priestoru pre ukrývaných oddelená plynotesnými dverami D-0. Druhý vstup obsahuje PPP a PK, ktoré sú takisto oddelené vzájomne plynotesnými dverami D-0. Úkryt pozostáva z miestností pre ukrývaných, WC a strojovne FVZ. V jednej miestnosti pre ukrývaných sa nachádza NV s osadeným vnútorným tlakovo plynotesným poklopom P-7,5.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55 s oddelenou PK. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1,1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Partizánska cesta 18, ev. č. 0601011

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm. Úkryt slúži zároveň ako sklad materiálu CO.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2 a za nimi sa nachádza PPP. Priestor pre ukrývaných je od PPP oddelený plynotesnými dverami D-4. Úkryt pozostáva z miestností pre ukrývaných, WC a strojovne FVZ. V jednej miestnosti pre ukrývaných sa nachádza NV s osadeným vnútorným plynotesným poklopom P-2. Do strojovne FVZ sa vstupuje cez miestnosť WC.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Partizánska cesta 28, ev. č. 0601012

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Úkryt bol vybudovaný spolu s bytovým domom v rokoch 1956 – 1957. Zastavaná plocha úkrytu je na úrovni 122 m2 a plocha pre ukrývaných je na úrovni 73 m2. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2 a za nimi sa nachádza PPP, z ktorej sa vstupuje do PK. Miestnosť PK a strojovňa FVZ sú od časti pre ukrývaných oddelené plynotesnými dverami D-4. Úkryt pozostáva z miestností pre ukrývaných, WC a strojovne FVZ. Úkryt obsahuje dva NV, na jednom je osadený tlakovo-plynotesný poklop P-7,5 a na druhom je osadený plynotesný poklop P-3.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1,1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy suchých WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Trieda SNP 17, ev. č. 0601013

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Úkryt bol vybudovaný spolu s bytovým domom v rokoch 1956 – 1959. Zastavaná plocha úkrytu je na úrovni 116 m2 a plocha pre ukrývaných je na úrovni 89 m2. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Úkryt má dva vstupy z pivničných priestorov bytového domu, na ktorých sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2. Obidva vstupy obsahujú PPP a jeden vstup obsahuje ešte jednu miestnosť nešpecifikovaného určenia. PPP sú od priestoru pre ukrývaných oddelené plynotesnými dverami D-4. Úkryt pozostáva z miestností pre ukrývaných, WC a strojovne FVZ. Úkryt obsahuje jeden NV, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-2.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Trieda SNP 26, ev. č. 0601014

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Úkryt bol vybudovaný spolu s bytovým domom v rokoch 1956 – 1958. Zastavaná plocha úkrytu je na úrovni 140 m2 a plocha pre ukrývaných je na úrovni 76 m2. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm. Úkryt slúži zároveň ako sklad materiálu CO.

Do úkrytu sa vstupuje z pivničných priestorov bytového domu. Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2. Vstup obsahuje PPP, ktorá je od priestoru od ukrývaných oddelená plynotesnými dverami D-4. Z PPP sa vstupuje do priestoru pre ukrývaných a zároveň do jednej miestnosti nešpecifikovaného určenia. Úkryt pozostáva z miestností pre ukrývaných, WC a strojovne FVZ. Do strojovne FVZ sa vstupuje cez miestnosť WC, ktorá je od priestoru pre ukrývaných oddelená plynotesnými dverami D-4. Úkryt obsahuje jeden NV, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-2.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 48 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Trieda SNP 30, ev. č. 0601015

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Do úkrytu sa vstupuje z pivničných priestorov bytového domu, úkryt disponuje dvoma vstupmi, na ktorých sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2. Prvý vstup obsahuje 2x PPP, ktorá je od úkrytu oddelená plynotesnými dverami D-4. Druhý vstup obsahuje PK a PPP. Úkryt pozostáva zo štyroch miestností pre ukrývaných, WC a strojovne FVZ. Úkryt obsahuje jeden NV, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-2.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55, s oddelenou PK. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Trieda SNP 47, ev. č. 0601016

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Úkryt bol vybudovaný spolu s bytovým domom v rokoch 1956 – 1960. Zastavaná plocha úkrytu je na úrovni 151 m2 a plocha pre ukrývaných je na úrovni 84 m2. Doba spohotovenia úkrytu je 2 – 6 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm.

Do úkrytu sa vstupuje cez pivničné priestory bytového domu. Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2. Za nimi sa nachádza PPP so vstupom do strojovne FVZ, ktorá je oddelená od PPP plynotesnými dverami D-4. Úkryt neobsahuje samostatnú PK. V úkryte sa nachádza 5 miestností pre ukrývaných. V poslednej miestnosti pre ukrývaných sa nachádza NV, na ktorom je osadený plynotesný poklop P-2.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300c typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 48 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

29. augusta 32, ev. č. 0601017

Plynotesný úkryt s kapacitou 150 ukrývaných sa nachádza v pivničných priestoroch bytového domu. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je 100 – 200. Úkryt bol vybudovaný spolu s bytovým domom v rokoch 1958 – 1959. Zastavaná plocha úkrytu je na úrovni 131 m2 a plocha pre ukrývaných je na úrovni 78 m2. Doba spohotovenia úkrytu je 6 – 12 h. Obvodové steny úkrytu majú hrúbku 60 cm. Úkryt slúži zároveň ako sklad materiálu CO.

Do úkrytu sa vstupuje cez pivničné priestory bytového domu. Na vstupe do úkrytu sú osadené tlakovo-plynotesné dvere D-2. Za nimi sa nachádza 2x PPP so vstupom do PK. PPP je oddelená od priestoru pre ukrývaných plynotesnými dverami D-4. Úkryt obsahuje 5 miestností pre ukrývaných. Z prvej miestnosti pre ukrývaných sa vstupuje do WC a strojovne FVZ. Úkryt disponuje dvomi NV, na ktorých sú osadené plynotesné poklopy P-2.

O filtroventiláciu sa stará typová stanica FVZ 300b typ 55. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h, pri izolácii 1 h. FVZ neumožňuje regeneráciu vzduchu. Zásobovanie vodou je riešené pomocou verejného vodovodu. Elektrina je napojená na verejnú sieť bez núdzového zdroju. Kanalizácia je vyriešená samospádom a k dispozícii sa nachádzajú dva kusy splachovacích WC.

Celý album fotografií k dispozícii TU (klikni).

Stav úkrytov na fotografiách je k roku 2023. Úkryty boli navštívené v sprievode poverenej osoby a vďaka patrí mestu Banská Bystrica za sprostredkovanie informácií.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *