Úkryty CO – SOLO, Ružomberok (SVK)

 Solo bol kedysi významný priemyselný komplex. Niekoľko desiatok budov zabezpečovalo papierenskú výrobu a zamestnávalo stovky ľudí. Dnes je z fabriky obrovský chátrajúci areál v strede Ružomberka s nejasnou budúcnosťou.

V areáli medzi riekou Revúca a dnešným sídliskom Roveň bol kedysi medený hámor. Výroba papiera sa tu začala na konci 19. storočia a vydržala viac ako sto rokov. Počas nich sa názvy aj majitelia podnikov menili. V roku 1917 zasiahol papierne veľký požiar. Názov Solo sa prvýkrát objavil v roku 1936, keď závod kúpila Živnostenská banka Solo.

Od roku 1958 patrilo Solo aj fabrika pri Váhu na východnom kraji mesta pod Severoslovenské celulózky a papierne, terajšie Mondi SCP.

Celkovo závod SOLO disponoval piatimi úkrytmi CO, z toho štyrmi úkrytmi typu U-100, určených pre ukrytie zamestnancov a jedného typu U-10 ako veliteľské stanovište CO OBT. 2 úkryty U-100 (úkryt č. 3 a 5) boli a dodnes sú priamo v areáli závodu, ďalšie 2  (úkryt č. 2 a 4) boli vybudované mimo závod, situované v obytných kolóniách, ktoré vybudoval závod pre svojich zamestnancov v 50. rokoch. Veliteľské stanovište (úkryt č. 1) sa nachádzal taktiež mimo závod. VS síce dnes stále stojí, avšak všetky vstupy sú zasypané. 

Úkryt CO (č.2 a 4) – typ U-100

Ako bolo spomenuté vyššie, úkryty boli určené pre ukrytie zamestnancov závodu, ktorí bývali v závodnej obytnej kolónii. Kým úkryt č. 2 je v zachovalom stave s pôvodným vybavením, úkryt č. 4 je zdevastovaný, vyhorený a s čiastočne zasypanými vchodmi. Oba úkryty sú konštrukčne rovnaké. Šlo o samostatne stojace STOÚ, 4 tr. odolnosti, každý s kapacitou 150 ukrývaných. Úkryty boli úplne zapustené pod terén. 

Úkryty mali 2 zdvojené vchody, kde po ľavej strane viedlo na povrch schodisko, po pravej strane stúpacie železa. Samostatný núdzový výlez úkryty nemali a taktiež sa tu nenachádzali odmorovacie miestnosti. Na vstupoch boli inštalované tlakovo plynotesné dvere D-1. Schodisko do úkrytu na povrchu zakrývali plechové otváracie striešky. 

Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nebol zabezpečený. Voda bola napojená na verejný zdroj s núdzovou zásobou v podobe jednej tlakovej nádrži s kapacitou 1000 l. núdzovej zásoby. Splašky boli odvádzané do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie  Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedná typová stanica FVZ 200b.

 V úkrytoch sa nachádzali len miestnosti pre ukrývaných rozdelené v troch sekciách, jedna strojovňa filtroventilácie, prachová komora, a dva miestnosti so splachovacími záchodmi a malou umyvárkou.  V miestnostiach pre ukrývaných sa nachádzali lavice na sedenie po oboch stranách. 

Úkryt č. 2

Úkryt č. 4

neboli nájdené žiadne obrázky

Stav k 2020

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *