VS JRCD-OC, Martin (SVK)

Ide o veliteľské stanovište jednotky riadenia cestnej dopravy a obnovy ciest [JRCD a OC] pre okres Martin. Jedná sa o vstavaný, polozapustený SÚ, 5. triedy odolnosti. Úkryt mal jeden vchod, prístupný zo suterénu budovy a núdzový výlez, umiestnený vo FVK. Na vstupe boli pôvodne osadené TP dvere D-2 a na NV bol osadený poklop P-2. VS disponovalo dvoma operačnými miestnosťami, úkrytovou miestnosťou, FVK. PPP, chodbou a WC.

V operačných miestnosťach sa nachádzali pracoviská pre:

 • Operačná skupina,
 • Operačný dozor,
 • Úsek cestnej dopravy,
 • Obnova ciest.

Pôdorys objektu

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedna typová stanica FVZ 300c s dvoma nasávacími miestami a teda bez oddelenej PK. Elektrická energia bola dodávaná a závislá na verejnej sieti. Náhradný zdroj nebol riešený. Voda bola napojená na verejný vodovod bez núdzovej rezervy. Kanalizácia bola taktiež napojená na verejnú mestskú kanalizáciu. Sociálne zariadenie tvorilo WC s dvoma samostatnými toaletami a jedným umývadlom. 

Jednotka riadenia cestnej dopravy a obnovy ciest [JRCD a OC]:

K službe boli zaradené pracovné kapacity hlavne z podnikov ČSAD a údržby ciest. V rámci Dopravnej služby by bola taktiež realizovaná napríklad úprava autobusov na autobusy sanitné, alebo prevádzkovanie mobilných staníc pre odmorovanie dopravných prostriedkov.

Úsek cestej dopravy

Vykonáva hlavne:

 • Zabezpečuje prepravu nevojenských jednotiek CO,
 • Prepravuje materiál k zabezpečeniu záchranných a prvoradých likvidačných prác,
 • Odsunuje zasiahnuté osoby do zdravotníckych zariadení v súčinnosti so ZDRS CO,
 • Odsunuje osoby zo zamorených priestoroch a bez prístrešia,
 • Prideľuje vozidlá jednotkám KMS CO a ZDRS CO,
 • Vykonáva dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorenie dopravných prostriedkov,
 • Vykonáva bežné opravy vozidiel. 

Úsek obnovy ciest

Vykonáva hlavne:

 • Zabezpečuje zjazdnosť stanovených komunikácii pre pohyb súčasti CO na prísunových a odsunových cestách, hlavne zriaďovanie obchádzok, brodov, provizórnych komunikácii, mostov a pod.,
 • Sleduje a vyhodnocuje pozemnú, radiačnú a chemickú situáciu na cestnej sieti,
 • K zabezpečeniu vlastnej činnosti vykonáva dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorovanie stanovených komunikácii,
 • Zaisťuje v spolupráci s VB plynulosť cestnej dopravy,
 • Obnovu železničných zariadení (mosty, trate, zabezpečovacie zariadenia a pod.) za účelom obnovy železničnej prevádzky zabezpečujú zvláštne jednotky Ministerstva dopravy (ZJMD).

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *