VS KMS, Nitra (SVK)

Ide o zapustený, železobetónový monolitický, stále tlakovo odolný úkryt 5. triedy odolnosti. Bol určený ako veliteľské stanovište komunálnej služby CO okresu Nitra a bol dislokovaný v jednom z domových úkrytov.

Úkryt má jeden vstup (mierový) s osadenými tlakovo plynotesnými dverami D 1,5 a jeden núdzový výlez s osadeným poklopom P 1,5 (vnútorným). Štolový núdzový výlez ústi do nezavaliteľného priestoru a na povrchu je ukončený oceľovým poklopom. Vstup do úkrytu je možný priamo zo suterénnych priestorov budovy pod ktorou je úkryt umiestnený.

Úkryt pozostáva z nasledovných miestností: 

Technická časť:

 • Protiplynová predsieň,
 • Protitlaková predsieň,
 • Vodné hospodárstvo,
 • Filtroventilačná komora

Operačná časť:

 • Operačná miestnosť štábu KMS, 
 • Miestnosť náčelníka KMS,
 • Spojovacia miestnosť.

Pomocné priestory:

 • Chodba,
 • Sklad FVK,
 • Sklad príručný,
 • 1x splachovacie WC a 1x suché WC 
 • Kuchynka
 • Odpočívareň

O filtroventiláciu vzduchu sa starala jedna typová stanica FVZ-300c – typ 60.

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Pre núdzovú zásobu vody boli k dispozícií 2 tlakové nádrže s ručným čerpadlom Sigma. Ohrev vody zabezpečoval boiler.

Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z verejnej siete. Núdzový zdroj nebol riešený.

Jednotky komunálnej služby CO [KMS CO]

Vykonávajú hlavne:

 • Chemický a radiačný prieskum,
 • Vyhľadávanie a označovanie zavalených úkrytov v súčinnosti s STCHS CO,
 • Dozimetrickú kontrolu zamorenia a ožiarenia osôb a materiálu,
 • Dezaktiváciu,
 • Odmorovanie,
 • Dezinfekčné a dezinsekčné práce pri očiste priechodov a prejazdov k úkrytom, ulíc, námestí, terénu, budov, priestorov pre činnosť súčastí CO a prípadne aj verejnej zelene,
 • Deratizačné práce v budovách a úkrytoch pre obyvateľstvo,
 • Špeciálnu očistu zamorených odevov, výstroje a výzbroje v staniciach pre odmorovanie odevov (SOO) a na určených miestach špeciálnej očisty (MŠO) II. typu,
 • Dezinfekciu na vstupnom mieste priestoru biologického napadnutia,
 • Zhromažďovanie,
 • Odvoz a pochovávanie usmrtených osôb.

Na objektoch NH sú k plneniu obdobných úloh určené protichemické jednotky CO objektu.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *