VS KMS, Považská Bystrica (SVK)

Veliteľské stanovište komunálnej služby CO okresu Považská Bystrica bolo dislokované v jednom z domových úkrytov. Jedná sa o zapustený železobetónový monolit, vybudovaný v 5. triede odolnosti.

Úkryt má jeden mierový vstup, prístupný zo suterénu bytovky, a jeden núdzový výlez. Na mierovom vstupe sú osadené tlakovo plynotesné dvere typu D-2. Ďalej v nečistej časti objektu sú osadené už len plynotesné dvere typu D-4. Núdzový výlez má na sebe osadený (vnútorný) tlakovo plynotesný poklop typu P-3. NV pôvodne ústil do ochrannej hlavice situovanej v nezavaliteľnom priestore mimo úkrytu. Táto hlavica bola v minulosti vzhľadom na svoj zlý stav zdemolovaná a šachta NV sa prekryla betónovou platňou.

Pôdorys

Operačná časť pozostávala z operačnej miestnosti štábu KMS, miestnosti náčelníka KMS a spojovacej miestnosti.

Filtroventiláciu zabezpečovala jedna stanica FVZ 300b/55, teda so samostatnou prachovou komorou. Nasávanie FVZ je vyvedené do až atypicky malej ochrannej hlavice, situovanej v nezavaliteľnom priestore mimo úkrytu. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TPÚ cez protiplynovú predsieň do voľnej atmosféry.

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. Pre prípad potreby je v strojovni FVZ inštalovaná jedna tlaková nádrž na vodu.

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

V úkryte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s dvomi oddelenými toaletami.

Jednotky komunálnej služby CO [KMS CO]

Vykonávajú hlavne:

 • Chemický a radiačný prieskum
 • Vyhľadávanie a označovanie zavalených úkrytov v súčinnosti s STCHS CO
 • Dozimetrickú kontrolu zamorenia a ožiarenia osôb a materiálu
 • Dezaktiváciu
 • Odmorovanie
 • Dezinfekčné a dezinsekčné práce pri očiste priechodov a prejazdov k úkrytom, ulíc, námestí, terénu, budov, priestorov pre činnosť súčastí CO a prípadne aj verejnej zelene
 • Deratizačné práce v budovách a úkrytoch pre obyvateľstvo
 • Špeciálnu očistu zamorených odevov, výstroje a výzbroje v staniciach pre odmorovanie odevov (SOO) a na určených miestach špeciálnej očisty (MŠO) II. typu
 • Dezinfekciu na vstupnom mieste priestoru biologického napadnutia
 • Zhromažďovanie
 • Odvoz a pochovávanie usmrtených osôb

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *