VS PS, Topoľčany (SVK)

Ide o zapustený, železobetónový monolitický, stále tlakovo odolný úkryt 5. triedy odolnosti s kapacitou 20 riadiacich pracovníkov štábu PSCO. Bol určený ako veliteľské stanovište požiarnej skupiny CO okresu Topoľčany.

Úkryt má jeden vstup (mierový) s osadenými dverami D-4 a jeden núdzový výlez s osadeným poklopom P-3 (vnútorným) a P 0 (vonkajším). Vstup do úkrytu je možný priamo zo suterénnych priestorov budovy pod ktorou je úkryt umiestnený.

Úkryt pozostáva z nasledovných miestností: 

Technická časť:

 • Protiplynová predsieň,
 • Protitlaková predsieň,
 • Vodné hospodárstvo,

Operačná časť:

 • Operačná miestnosť štábu PSCO, 
 • Miestnosť náčelníka PSCO,
 • Miestnosť radistu, 
 • Spojovacia miestnosť, 

Pomocné priestory:

 • Chodba,
 • Sklad FVK,
 • Sklad príručný,
 • 2 samostatné splachovacie WC s umyvárkou. 

O filtroventiláciu vzduchu sa starali dve typové stanice FVZ-50 – typ 60. Filtroventilačné stanice boli umiestnené v miestnosti náčelníka PSCO a vo vedľajšej miestnosti bez označenia, teda vlastnou FVK úkryt nedisponoval. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba vody nebola k dispozícií. Ohrev vody zabezpečoval boiler a rozvod 2 čerpadlá Darling GRANDA 6-10.

Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z verejnej siete. Núdzový zdroj nebol riešený.

Jednotky požiarnej služby CO [PS CO]

V rámci požiarnej služby boli zaradené jednotky profesionálnych, podnikových i dobrovoľných hasičov. Pod službu spadala taktiež všetka požiarna technika.

Vykonávajú hlavne:

 • Požiarny prieskum,
 • Lokalizáciu a likvidáciu plošných a veľkých požiarov, hlavne tých, ktoré bránia vo vykonávaní záchranných prác, vytvárajú špeciálny požiarny útok, ako je „vodná ulica“ alebo „vodný múr“ k umožneniu činnosti iných súčasti CO,
 • Vykonávajú záchranu osôb z horiacich budov a zadymených priestorov.

O splnení svojej hlavnej úlohy (lokalizácie a likvidácie požiarov) a v napadnutých priestoroch, v ktorých nie sú požiare, vykonávajú zmývanie, oplachovanie terénu, budov, dopravu vody k zabezpečeniu dezaktivácie, odmorovaniu a dezinfekcie, dopravujú úžitkovú vodu na veľké vzdialenosti do určených miest spotreby.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *