VS STCHS – Považská Bystrica (SVK)

Úkryt bol vybudovaný v 50. rokoch v suterénnych priestoroch bývalej slobodárne ako veliteľské stanovište stavebno-technickej služby okresu Považská Bystrica. Má V. triedu odolnosti.  V budove sa okrem ubytovacieho zariadenia nachádzali ešte administratívne priestory pozemných stavieb, preto sa jednalo o vhodné miesto pre dislokáciu VS STCHS.

Pôdorys objektu

Úkryt má jeden vstup prístupný zo suterénu budovy a jeden núdzový výlez. Na vchode sú osadené tlakovo plynotesné dvere typu D-2 (vonkajšie) a plynotesné dvere typu D-4 (vnútorné). Nakoľko nedisponuje odmorovacou priepusťou tak sa jedná len o mierový vchod. Na núdzovom výleze je osadený tlakovo plynotesný poklop typu P-1,5 (vonkajší) a plynotesný poklop typu P-0 (vnútorný). Šachta núdzového výlezu ústi do ochrannej hlavice v nezavaliteľnom priestore mimo úkrytu.

Pre lepšie zodolnenie objektu bol znížený pôvodný strop pomocou železobetónovej platne. Priestor medzi touto platňou a pôvodným stropom suterénu ostal nevyplnený a má výšku približne 1 meter. Z niektorých miestností úkrytu sú vyvedené komíny pre odvetrávanie tohto priestoru.

Vzhľadom na zlý stav úkrytu nie je možné určiť bližší popis miestností veliteľského stanovišťa. Všetok nábytok a vybavenie bolo z úkrytu v minulosti odstránené vzhľadom na vysokú vlhkosť v týchto priestoroch. Posledným znakom po bývalom VS sú už len telefónne prípojky na stenách miestností.

Filtroventiláciu zabezpečujú dve stanice FVZ 50/100, typ 60. Nasávacie miesta sú vyvedené do NV a fasády budovy.

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba vody nebola k dispozícií.

Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z verejnej siete. Núdzový zdroj nebol riešený.

V úkryte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia s dvomi oddelenými toaletami.

Hlavné úlohy stavebno-technickej služby sú:

  • Technický prieskum
  • Vyhľadávanie zavalených úkrytov v súčinnosti s KMS CO
  • Zaistenie prívodu vzduchu a dodávky vody do zavalených úkrytov
  • Vyprosovanie a vynášanie osôb z úkrytov a zo závalov
  • Strhávanie, prípadne zaistenie stien a konštrukcií, ktoré bezprostredne ohrozujú alebo zhoršujú pracovne podmienky súčasti CO
  • Opatrenia k zabezpečeniu pohybu súčasti CO na prísunových a odsunových cestách a vo vlastnom priestore napadnutia (prechody, podchody, prejazdy)
  • Vytváranie priechodov, prejazdov (pomocou mechanizmov) v teréne zamorenom bojovými látkami
  • Poskytujú pomoc pri hĺbení hromadných hrobov pre pochovávanie usmrtených osôb

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *