VS ZDRS, Liptovský Mikuláš (SVK)

Ide o zapustený STOÚ  5. tr. odolnosti, ktorý slúžil ako veliteľské stanovište zdravotnej skupiny CO okresu Liptovský Mikuláš. 

Úkryt má jeden vstup dostupný zo suterénu budovy s osadenými TP dverami D1,5 a na výstupe z PTP plynotesnými dverami D0 a jeden núdzový výlez na konci osadený plynotesným poklopom P1,5 (vonkajším) a P0 (vnútorným). 

Úkryt pozostával z veliteľskej miestnosti, operačnej miestnosti, odpočivárne,  kuchyne s jedálňou, FVK, príručným skladom, WC bunkou s jednou toaletou a oddelenou umyvárkou a protitlakovou predsieňou. 

Medzi veliteľskou miestnosťou a operačnou miestnosťou sa nachádzala otvorená spojovacia bunka, ktorá bola s oboma miestnosťami prepojená malými manipulačnými okienkami. Nachádzali sa tu prípojky na pevnú sieť aj na poľný telefón. Linky boli vedené priamo na ŠTOK LM.

O filtroventiláciu vzduchu sa starala 1x FVZ-300c/60.

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba vody nebola k dispozícií. Splašky boli odvádzané priamo do verejnej kanalizácie. 

Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z verejnej siete. Núdzový zdroj nebol riešený.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *