VS ZS, Trenčín (SVK)

 

Zásobovacia služba civilnej obrany okresu Trenčín mala svoje veliteľské stanovište v stále tlakovo odolnom úkryte pod nemenovanou budovou. Jedná sa teda o úkryt vstavaný, v tomto prípade postavený z prostého betónu. Realizácia prebiehala v rokoch 1962 až 1963.  Vybudovaný bol v piatej triede odolnosti, v novej koncepcii radený ako plynotesný úkryt. Projektovaná kapacita je 50. Doba spohotovenia je do dvoch hodín. Ochranný súčiniteľ stavby je nad 200. Rozpočtové náklady boli 40 000 kčs. V dnešnej dobe už nič ako chránené pracoviská služieb CO nefunguje a stavba je evidovaná už len ako úkryt pre obyvateľstvo.

Objekt má jeden mierový vchod, teda bez odmorovacej priepusti, prístupný zo suterénu budovy. Sú na ňom osadené tlakovo plynotesné dvere typu D-2, ďalej v nečistej časti sa nachádzajú už len plynotesné dvere typu D-4.  Pre prípad zavalenia vchodu bol realizovaný aj núdzový výlez. Za tlakovo plynotesným poklopom typu P-2 sa nachádza jeho šachta o dĺžke 7 metrov, ktorá ústi do nezavaliteľného priestoru mimo úkryt.

Samotný čistý priestor objektu je pomerne malý a skladá sa len z troch miestností a toaliet. Štáb ZS mal k dispozícii len jednu operačnú miestnosť. Z tej by sa riadili akcie jednotiek ZS. Štáb by zároveň udržiaval spojenie s nadriadeným orgánom – ŠTOK Trenčín https://ochranne-stavby.sk/stok-trencin-svk/. V miestnosti sa do dnešných dní zachovali prvky bývalého VS. Zvyšné miestnosti sú strojovňa FVZ a sociálna miestnosť.

Pôdorys objektu

Vzduchotechnika

Výmenu vzduchu zabezpečuje jedna stanica FVZ 100 –  typ 60. Môže fungovať v režime ventilácia, filtrácia a ventilácia, a izolácia. Doba izolácie je 1,2 hodiny. Vzhľadom na inštalovaný typ zariadenia sa v úkryte nenachádzajú rozvody vzduchotechniky, miestnosti sú so strojovňou FVZ spojené len otvormi v stenách. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TUO do vonkajšej atmosféry.

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Núdzový zdroj el. energie sa tu nenachádzal. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač.

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je vyriešené z verejného zdroja. Pre prípad potreby bola inštalovaná aj jedna nádrž na vodu.

Kanalizácia

Sociálne zariadenie predstavuje jedna splachovacia toaleta, ku ktorej prislúcha miestnosť umyvárne. V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia.  Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Splašky sú odvádzané samospádom do verejnej kanalizačnej siete.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *